All Categories: A B C D E F G H I J K L M Mc N O P Q R S T U V W Y Z Welcome Home
Local Folders.. A B C D E F G H I J K L M Mc N O P Q R S T U V W Y Z

"WH" 1910-1919 Ship Lists


WHEADON  WHEAT  WHEELER  WHEELTON 
WHITELY  WHITFORD  WHITE/WHYTE 

WHEADON s@atlantic_ocean_north.titanic 1912 April
Southampton to New York - second class
WHEADON Mr. Edward

  W... Names     WH... Names     Welcome Home

WHEADON - All Categories in OGSPI

WHEAT s@atlantic_ocean_north.titanic 1912 April
Southampton to New York - Housekeeping Department
WHEAT Joseph Thomas (saved) assistant second steward

  W... Names     WH... Names     Welcome Home

WHEAT - All Categories in OGSPI

WHEELER s@atlantic_ocean_north.titanic 1912 April
Southampton to New York - second class
WHEELER Mr. Edwin

  W... Names     WH... Names     Welcome Home

WHEELER - All Categories in OGSPI

WHEELTON s@atlantic_ocean_north.titanic 1912 April
Southampton to New York - Housekeeping Department
WHEELTON E. (saved) saloon steward

  W... Names     WH... Names     Welcome Home

WHEELTON - All Categories in OGSPI

WHITELY s@atlantic_ocean_north.titanic 1912 April
Southampton to New York - Housekeeping Department
WHITELY Thomas (saved) saloon steward

  W... Names     WH... Names     Welcome Home

WHITELY - All Categories in OGSPI

WHITFORD s@atlantic_ocean_north.titanic 1912 April
Southampton to New York - Housekeeping Department
WHITFORD A. saloon steward

  W... Names     WH... Names     Welcome Home

WHITFORD - All Categories in OGSPI

WHITE/WHYTE s@atlantic_ocean_north.titanic 1912 April
Southampton to New York - Deck Department
WHITE/WHYTE Ralph (saved) able bodied seaman

  W... Names     WH... Names     Welcome Home

WHITE/WHYTE s@atlantic_ocean_north.titanic 1912 April
Southampton to New York - Housekeeping Department
WHITE/WHYTE A. assistant barber
WHITE/WHYTE J. G. H. steward
WHITE/WHYTE L. saloon steward

  W... Names     WH... Names     Welcome Home

WHITE/WHYTE s@atlantic_ocean_north.titanic 1912 April
Southampton to New York - Engineering Department
WHITE/WHYTE Alfred (saved) Greaser
WHITE/WHYTE Alfred Electrician
WHITE/WHYTE F. trimmer
WHITE/WHYTE William George (saved) trimmer

  W... Names     WH... Names     Welcome Home

WHITE/WHYTE s@atlantic_ocean_north.titanic 1912 April
Southampton to New York first class
WHITE/WHYTE Mr. Percival W.
WHITE/WHYTE Mr. Richard F.
WHITE/WHYTE Mrs J. Stuart (saved) and Maid (saved) and Manservants

  W... Names     WH... Names     Welcome Home

WHITE/WHYTE - All Categories in OGSPI