YAHN~Hen... 1861 Census
YAHN~Joh... 1861 Census
YAHNKE~Pri... 2006 Obituary
YAHNKE~Rub... 2006 Obituary
YAHNKE~The... 2006 Obituary